Tietosuoja

Dokumentti päivitetty 24.4.2024.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Chocosis Oy noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Chocosis Oy:n tietosuojaselosteet

Chosocis Oy:n keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät tietosuojaselosteet ovat eriteltynä alla.

Kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri

Yritysasiakkaiden asiakasrekisteri 

Sähköisen viestinnän rekisteri

Uutiskirjerekisteri

Verkkovierailurekisteri

Muut tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.